Zo implementeer je data governance in je organisatie 

Kwalitatieve data governance is een musthave als jouw organisatie aan de slag wil met nauwkeurige en consistente data. Alhoewel de implementatie complex kan zijn, is het essentieel om een goed data proces vast te leggen en te managen. Maar hoe pak je dat nu aan? Wij hebben de belangrijkste stappen voor een effectieve implementatie van data governance voor je op een rij gezet.  

 

Vlammr Dalí interview

Doelstellingen

Als eerste stel je natuurlijk doelen. Zonder doel geen resultaat. Hoe moet de data governance aanpak gaan functioneren? Wie heeft welke rol? Wat is de behoefte en welke eisen zijn er?  

Voorbeelden van doelen zijn: 

 • Verbeteren van je data-kwaliteit 
 • Voldoen aan regelgeving (complaince) 
 • Verbeteren van datagebruik en optimaliseren van analyses van die data 

Framework

Zodra alle doelen geïnventariseerd en gedefinieerd zijn ga je het grove raamwerk voor data governance opzetten. Binnen dit framework ga je de volgende zaken omschrijven: 

 • Het beleid voor datamanagement: hoe ga je om met data? 
 • De procedures voor datamanagement: hoe werken jullie met data?  
 • Bepalen aanpak voor de thema’s: 

Beschikbaarheid
Bruikbaarheid (kwaliteit)
Integriteit 
Beveiliging 
Consistentie
Regelgeving/Compliance (data behandelen conform geldende regelgeving) 

 • Tooling: wat is er nodig om data governance te faciliteren? 
 • Het vaststellen van meetpunten voor het meten van resultaat en succes. 

Rollen & verantwoordelijkheden binnen het data team

Vergis je niet in de hoeveelheid werk die komt kijken bij het implementeren van data governance. Het data governance team is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid, de processen en alle werkzaamheden rondom de implementatie. Belangrijk dus om te bepalen wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft.  

Naast de ervaren data professionals kunnen junior data professionals ook een grote rol spelen bij (het implementeren van) een data governance aanpak. Ze kunnen helpen met taken als dataprofilering, beoordeling van datakwaliteit en analyse van datalijnen. Ze kunnen ook helpen bij de ontwikkeling van beleid en procedures voor data governance en ervoor zorgen dat deze binnen de hele organisatie consequent worden gevolgd. 

Succesvolle implementatie data governance

Een belangrijke factor voor een succesvolle implementatie van data governance is een duidelijk framework, passend bij de organisatie. Dit framework combineert de databehoeften en -eisen van de organisatie met de mogelijkheden. Een goed framework is flexibel, schaalbaar en aanpasbaar aan veranderende bedrijfsbehoeften.  

 • Bewustwording bij collega’s in de organisatie tijdens het implementatieproces draagt niet alleen bij aan een succesvol project. Ook zorgt het voor een beter begrip en uitvoering van datamanagement ná de implementatie.  
 • Zorg dat de betrokken collega’s ook de juiste training en informatie aangereikt krijgen om aan de slag te kunnen met de processen die geïmplementeerd zijn. Een goede verbinding maken tussen de business en het implementatie-team is een belangrijke sleutel tot succes.  
 • Meet en evalueer de implementatie tussentijds. Loopt alles conform planning? Zijn er issues die besproken moeten worden? Informeer andere teams binnen je organisatie over deze voortgang.  

Benieuwd wat onze datatalenten in de praktijk doen?

Onze Vlammrs zijn echte translators die de verbinding tussen business en datateams goed kunnen maken.